ΑΓΚΑΛΙΑ
ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεδομένου ότι ο αριθμός των οργανώσεων, οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «Αγκαλιά στην Κοινωνία» στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone, που πραγματοποιήθηκε στις πόλεις Λάρισα, Κέρκυρα, Πύργος, Σπάρτη, Άγιος Νικόλαος Κρήτης και Μυτιλήνη, ήταν μικρός, παρέλκει η πραγματοποίηση ψηφοφορίας μεταξύ των κατοίκων των ανωτέρω πόλεων για την ανάδειξη νικήτριας οργάνωσης.

Κατόπιν τούτου κάθε μία από τις εν λόγω οργανώσεις (εφόσον η υποψηφιότητά τους πληροί τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα) θα λάβει από τη Vodafone ως χορηγία το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) και προϊόντα ή υπηρεσίες Vodafone αξίας έως και τριακόσια ευρώ (€300) για την κάλυψη της ανάγκης που έχει κάθε μία δηλώσει, όπως προβλεπόταν στους όρους του διαγωνισμού