ΑΓΚΑΛΙΑ
ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Vodafone πιστεύουμε σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς με τις γυναίκες να συμμετέχουν ισότιμα και ουσιαστικά στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σήμερα και του αύριο. Γι’ αυτό αγκαλιάζουμε και στηρίζουμε δράσεις και πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα, που ενισχύουν τις γυναίκες σε όλους τους ρόλους της ζωής τους, συνεισφέροντας παράλληλα στην ανάπτυξη μίας βιώσιμης κοινωνίας.

Καλούμε οργανώσεις που υποστηρίζουν την ενδυνάμωση των γυναικών και χρειάζονται τη στήριξη μας να υποβάλλουν συμμετοχή, αλλά και όλους εσάς να δώσετε τη δική σας αγκαλιά ψηφίζοντας αυτές που ξεχωρίζουν.

 

ΜΑΘΕ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΣ ΤΙΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ